Resele Byalag

Ett kraftfullt folk med otroliga möjligheter i en fantastisk miljö - de är Reseleborna de!
Som Reselebo blir man automatiskt medlem i Reselebygdens byalag.

Inom Reselebygdens byalag ska allt kunna diskuteras, stort som smått med anknytning till Resele med omnejd.

Målet med byalagets arbete skall hela tiden vara att sträva efter att utveckla och marknadsföra Reselebygden mot framtiden.

Styrelsen i Reselebygdens byalag består av 10 ledamöter plus ordförande.

Förutom styrelsen finns tre mycket aktiva arbetsgrupper, skolgruppen, inflyttningsgruppen och asylgruppen. 


Styrelsen i Reselebygdens byalag 2017 - Byalagets stadgar finns här!

Ordförande: Stefan Johansson  tel. 070-554 24 07
Kassör: Ingrid Håsteen

Övriga ledamöter
Per Håsteen
Börja Wennstig
Anna Sjödin
Lena Sillberg Sundelin
Nils Johansson 
Mats Fagerström
David Isaksson
Malin Lundgren
Staffan Krook

Revisorer
Ordinarie: Bodil Tjäder
Ordinarie: Ing-Britt Hedin

Suppleant: Andreas Eriksson
Suppleant: Harriet Tänglander     


VERKSAMHETSPLAN 2017 för Reselebygdens byalag

 1. Utgivning av ”Resele-NYTT och lite gammalt” med 6 nummer i färg.       
 2. Uppdatering av hemsidan .
 3. Regelbunden uppföljning och bevakning av beslut hos Sollefteå kommun, fullmäktige, styrelse och nämnder som rör Reselebygden.
 4. Regelbundet samverka med företag och övrigt föreningsliv i Reselebygden.
 5. Lämna aktuell information på tavlorna vid riksväg 90 samt på ”byatavlorna”.
 6. Underhålla välkomsttavlorna runt om i bygden.
 7. Ansvara för vinterväghållning av Tängsta hängbro med tillfarter.
 8. Ansvara för skötsel av Selsjöns badplats.
 9. Genomföra sommarfesten på Hövenbadet den 30 juni.
 10. Genomföra ”Broarna runt” i samarbete med Resele IF lördagen den 12 augusti.
 11. Genomföra ”Kakfrossa” en söndag under hösten.
 12. Genomföra vår Julmarknad vid affären under adventstid.
 13. Arbeta aktivt med turismfrågor i bygden, t.ex. uppröjning efter turistvägen, och att turistbroschyren trycks senast 30 april.
 14. Arbeta aktivt med skol- och skolutvecklingsfrågor genom vår skolgrupp.
 15. Arbeta aktivt med inflyttning, marknadsföring av Reselebygden genom vår inflyttningsgrupp.
 16. Anordna  "Lilla Julafton" i slutet av året.
 17. Underlätta för nyinflyttade, speciellt från andra länder, genom vår asylgrupp.
 18. Utse årets Reselebo.

 

loader

Kommande händelser

mar
22

2018-03-22 18.30 - 20.00

mar
23

2018-03-23 18.00 - 23.00

mar
25

2018-03-25 11.00 - 12.00

mar
27

2018-03-27 18.00 - 19.00

mar
29

2018-03-29 16.00 - 17.00

mar
30

2018-03-30 14.00 - 15.00