Resele Byalag

IMG 5667 - kopiaEtt kraftfullt folk med otroliga möjligheter i en fantastisk miljö - de är Reseleborna de!
Som Reselebo blir man automatiskt medlem i Reselebygdens byalag.

Inom Reselebygdens byalag ska allt kunna diskuteras, stort som smått med anknytning till Resele med omnejd.

Målet med byalagets arbete skall hela tiden vara att sträva efter att utveckla och marknadsföra Reselebygden mot framtiden.

Styrelsen i Reselebygdens byalag består av 8 ledamöter plus v.ordförande.

Förutom styrelsen finns tre mycket aktiva arbetsgrupper, skolgruppen, inflyttningsgruppen och asylgruppen. 

 

 

Följ oss på instagram : resele.byalag


 

Styrelsen i Reselebygdens byalag 2020 - Byalagets stadgar finns här!

V.Ordförande: Lena Sillberg Sundelin
Kassör: Erica Carlerby

Övriga ledamöter


David Isaksson
Karin Nolén
Nils Johansson 
Andreas Margadant
Noak Nyman
Yosefi Iman

 

Revisorer
Ordinarie: Sonja Nilsson
Ordinarie: Ing-Britt Hedin


Suppleant: Harriet Tänglander     


VERKSAMHETSPLAN 2020 för Reselebygdens byalag

 1. Utgivning av ”Resele-NYTT och lite gammalt” med 4 nummer i färg.
 2. Utgivning av "Turistbroschyren"     
 3. Uppdatering och skötselav hemsidan www.resele.se
 4. Uppdatering och skötsel av facebook.
 5. Regelbunden uppföljning och bevakning av beslut hos Sollefteå kommun, fullmäktige, styrelse och nämnder som rör Reselebygden.
 6. Regelbundet samverka med företag och övrigt föreningsliv i Reselebygden.
 7. Lämna aktuell information på tavlorna vid riksväg 90 samt på ”byatavlorna”.
 8. Underhålla välkomsttavlorna runt om i bygden.
 9. Ansvara för vinterväghållning av Tängsta hängbro med tillfarter.
 10. Ansvara för skötsel av Selsjöns badplats.
 11. Genomföra sommarfesten på Hövenbadet den 28 juni.
 12. Genomföra ”Broarna runt” i samarbete med Resele IF lördagen den 10 augusti.
 13. Genomföra ”Kakfrossa” en söndag under hösten.
 14. Genomföra vår Julmarknad vid Handlar´n under adventstid.
 15. Anordna en Lilla Julafton i slutet av året.
 16. Arbeta aktivt med turismfrågor i bygden.
 17. Underlätta för nyinflyttade, speciellt från andra länder, genom vår asylgrupp.
 18. Arbeta aktivt med marknadsföring av Reselebygden och inflyttning, genom vår inflyttningsgrupp.
 19. Utse årets Reselebo.

 

loader

Kommande händelser

apr
27

2021-04-27 18.00 - 20.30

maj
11

2021-05-11 18.00 - 20.30

maj
25

2021-05-25 18.00 - 20.30

jun
8

2021-06-08 18.00 - 20.30

jun
9

2021-06-09 18.00 - 20.00

jun
22

2021-06-22 18.00 - 20.30